Մարզեր, Ձորաղբյուր բարեկամության 4րդ նրբ.հիպոթեքային հաշվիչ