Մարզեր, Կոտայքի մարզ_ Ջրվեժ_ Ձորաղբյուր_2-րդ_այգեգործական տարածք_34 թաղ.հիպոթեքային հաշվիչ