7-9 Նորքի Զանգված, Ջրվեժ 21 փող.հիպոթեքային հաշվիչ