1-6 Նորքի Զանգված, Գյուրջյան փող.հիպոթեքային հաշվիչ