7-9 Նորքի Զանգված, Ջրվեժ Այգետարածք_3_թաղ.հիպոթեքային հաշվիչ