7-9 Նորքի Զանգված, Ջրվեժ 48 փող.հիպոթեքային հաշվիչ