1-6 Նորքի Զանգված, Մոլդովական փող.հիպոթեքային հաշվիչ