1-6 Նորքի Զանգված, Գալշոյան փող.հիպոթեքային հաշվիչ