1-6 Նորքի Զանգված, Նանսեն փող.

հիպոթեքային հաշվիչ