1-6 Նորքի Զանգված, Լյուքսեմբուրգ փող.հիպոթեքային հաշվիչ