1-6 Նորքի Զանգված, Մոլդովական փող.

հիպոթեքային հաշվիչ