1-6 Նորքի Զանգված, Բակունց 2 նրբ.հիպոթեքային հաշվիչ